logoru

Республика Молдова Кишинев ул. Пушкина 44

Главная   Новости   О Союзе   События   Контакты   Форум
Кишинев - настоящее и будущее. Открытое обсуждение    
 

kishnast12.12.2012 в Союзе Архитекторов состоялось открытое обсуждение  Генерального плана исторического центра Кишинева и Реестра памятников архитектуры муниципального значения.

 С сообщением по данному вопросу выступил М. Корецкий - главный архитектор института "Chișpinăuproiect" и Нистор Грозаву -  вицепримар Муниципия Кишинэу.

 В дискуссии приняли участие: В. Еремчук, В. Бокачёв, В. Продан, Ю. Повар, Г. Тельпиз и другие.

 

Следующая встреча назначена на 23 января 2013 года в 15-00 в здании Союза Архитекторов.

Уважаемые коллеги, для продолжения дискуссии приглашаем вас высказываться на форуме нашего сайта.

 

Тема на форуме: Кишинев - настоящее и будущее. Открытое обсуждение

  

  

Дискуссия - 12.12.2012

 

PROCES VERBAL

 

Consultarea specialiştilor în domeniul arhitecturii şi urbanismului în cadrul întrunirii la Uniunea Arhitecţilor din Republica Moldova pe 12.12.2012, pentru examinarea proiectelor: „Planul Urbanistic Zonal Centru or. Chişinău”, „Registrul monumentelor imobile de importanţă locală din mun. Chişinău”, elaborate de I.M.P. „Chişinăuproiect”

 Prezenţi: Iurie Povar, preşedintele Uniunii Arhitecţilor din RM, Nistor Grozavu, viceprimarul municipiului Chişinău, Radu Blaj, arhitect şef interimar al municipiului Chişinău, Mihai Careţchi, arhitect şef al I.M.P. „Chişinăuproiect”, Sergius Ciocanu, reprezentantul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, membrii Uniunii Arhitecţilor din Republica Moldova şi specialiştii invitaţi.

 Iurie Povar: Explică scopul întrunirii.

 Mihai Kareţki: Prezintă proiectele „Planul Urbanistic Zonal Centru or. Chişinău”, „Registrul monumentelor imobile de importanţă locală din mun. Chişinău”.

 Sergius Ciocanu: Regulamentele de protecţie a monumentelor propuse de I.M.P. „Chişinăuproiect” sunt adaptate la Regulamentele care funcţionează în România.

 Nistor Grozavu: A atras atenţia la aspectele juridice legate de aprobarea acestor lucrări. Solicită propuneri de la arhitecţi referitoare la lucrările prezentate. Urmează să fie convocată o şedinţă specială a Consiliului municipal Chişinău pentru a consulta opinia consilierilor municipali privind soluţiile propuse în proiectele în cauză. Este oportul ca aceste proiecte să fie plasate pe sit-eul Uniunii Arhitecţilor.

 Iurie Povar: Deoarece soluţia de proiect de a trasa bd. Cantemir prin zona istorică a Chişinăului poate genera opinii contraverse, solicită specialiştilor expunerea poziţiilor. A explicat necesitatea trasării bd. Cantemir în rezultatul examinării diferitor variante planimetrice şi calculelor efectuate de specialiştii din Minsk, care au participat la elaborarea PUG-ului. Propune conservarea unor zone mai valoroase din punct de vedere istoric şi arhitectural în centru, făcând comparaţie cu or. Minsk, dar nu instituirea unui moratoriu pe toată zona istorică, cu păstrarea unui „sat” în capitală, care se distruge fără finanţare.

Mihai Kareţki: Propune convocarea unei şedinţe peste trei săptămâni după examinarea mai detaliată a proiectelor.

 Iurie Povar: Propune convocarea şedinţei respective peste o 45 zile, după sărbătorile de iarnă.

 Vasile Eremciuc: Prezintă opinia consolidată a Asociaţiei Arhitecţilor din Republica Moldova. Consideră necesar de a crea reguli de joc egale pentru toţi participanţii la procesul de construcţie. Întreabă dacă la elaborarea documentelor au fost luate în consideraţie Convenţiile internaţionale în domeniu şi ce specialişti au participat la elaborarea Registrului nou al monumentelor.

 Mihai Kareţki: Răspunde că la elaborarea registrului au participat arhitecţi, ingineri, istorici, arheologi, economişti şi specialişti în protecţia patrimoniului construit invitaţi din România.

 Vasile Eremciuc: Explică necesitatea păstrării ansablirilor arhitectonice şi a tramei staradale din zona istorică. Referitor la problema trasării bd. Cantemir prezintă argumente de nesusţinere:

- se va pierde trama stradală a zonei istorice vechi (zonele aferente Colinei Puşkin şi bisericii Măzărache);

- nu sunt epuizate măsurile organizatorice şi administrative de organizare a circulaţiei transportului;

- fluxul de transport poate fi redirecţionat pe str. Albişoara, urmând să fie implementat proiectul reconstrucţiei acestei străzi cu amenajarea fâşiei aferente râului Bâc;

- trasarea bd. Cantemir nu va rezolva problema accesului în partea de sud a centrului istoric.

 Mihai Kareţki: Problema bd. Cantemir poate fi inclusă pentru examinare în caietul de sarcini pentru reactualizarea PUG-ului or. Chişinău.

 Serghei Borozan: Propune ca discuţiile în detaliu să fie organizate după studierea mai profundă a lucrărilor prezentate. Întreabă care sarcini au fost puse pentru elaborarea proiectelor.

 Nistor Grozavu: Propune convocarea şedinţei următoare pe data de 16.01.2013.

Nicon Zaporojan: Propune să fie găsit un consens între specialişti pentru a se prezenta în faţa opiniei publice cu o poziţie unică.

 Gheorghii Telpiz: Întreabă dacă au fost schimbate liniile roşii ale străzilor în comparaţie cu PUG-ul probat.

 Alexandru Bogaciov: PUZ-ul este un document complex care este menit să rezolve problemele centrului istoric. Argumentează necesitatea construirii bd. Cantemir. PUZ-ul trebuie să răspundă la întrebarea cum urmează să fie soluţionată problema organizării spaţial-volumentrice şi compoziţionale a centrului istoric.

 Alexandru Boldesco: Consideră că ar fi oportun de organizat un forum în internet pentru ca fiecare doritor să se expună referitor la lucrările prezentate. Regretă că autorii priectului „Planul Urbanistic Zonal Centru or. Chişinău” nu au luat în consideraţie propunerile înaintate referitoare la infrastructura de transport. Lipsesc unele compartimente obligatorii.

 Vladimir Prodan: Popune ca în rezultatul întrunirii să fie adoptată o rezoluţie. Propune organizarea unui concurs internaţional pentru elaborarea proiectului PUZ Centru.

 Alexandru Boldesco: Propune ca din numele Uniunii Arhitecţilor să fie îndreptat un demers către Ministerul Culturii al RM să întreprindă acţiunile necesare în scopul protejării monumentelor protejate de stat (exemplu de neglijenţă – clădirea de la intersecţia străzilor Mihai Eminescu şi Veronica Micle, la care din cauza burlanelor defectate se deteriorează decorul de pe faţade).

 Constantin Andruşciac: Consideră că pentru a primi o deizie referitoare la necesitatea trasării bd. Cantemir este necesar de efectuat studii complexe: economico-financiar, juridic, arhitectural, urbanistic. Totodată este necesar de apreciat criterii clare pentru excluderea imobilelor din Registrul monumentelor.

 Gherghii Telpiz: În anul 1985 a fost artificial alcătuit Registrul monumentelor, fără a fi efectuate studiile pluridisciplinare necesare.

 Alexandru Bogaciov: Propune să fie organizate periodic întrunirile cu arhitecţii şi specialiştii urbanişti în procesul elaborării proiectelor urbanistice, pentru găsirea unor soluţii mai bune de organizare spaţială a localităţii.

 Alexandru Boldesco: Propune să fie examinată posibilitatea includerii în Registrul monumentelor imobile a clădirilor construite în perioada postbelică şi în perioada contemprană.

 Iurie Povar: Propune ca odată în lună să fie organizate întruniri pentru discuţii între specialişti. Referitor la monumentele imobile propune formularea regulilor de intervenţii către monumente, în care scop e necesară modificarea Legii privind protecţia monumentelor. Propune organizarea întrunirii următoare la dta de 20.01.2013.

 

Генплан

 

Генеральный план исторического центра Кишинева

 

 • planurb1
 • planurb10
 • planurb11
 • planurb12
 • planurb13
 • planurb14
 • planurb15
 • planurb16
 • planurb17
 • planurb18
 • planurb19
 • planurb2
 • planurb20
 • planurb21
 • planurb22
 • planurb23
 • planurb24
 • planurb3
 • planurb4
 • planurb5
 • planurb6
 • planurb7
 • planurb8
 • planurb9

Реестр памятников

 

Реестр памятников архитектуры муниципального значения

 

 • registrmonument1
 • registrmonument10
 • registrmonument11
 • registrmonument12
 • registrmonument13
 • registrmonument14
 • registrmonument15
 • registrmonument16
 • registrmonument17
 • registrmonument18
 • registrmonument19
 • registrmonument2
 • registrmonument20
 • registrmonument21
 • registrmonument22
 • registrmonument23
 • registrmonument24
 • registrmonument25
 • registrmonument26
 • registrmonument27
 • registrmonument3
 • registrmonument4
 • registrmonument5
 • registrmonument6
 • registrmonument7
 • registrmonument8
 • registrmonument9
 
   
 
 

Союз Архитекторов Республики Молдова - 2021

Top